ບັນດາເອກສານຕ່າງໆ

ຊື່ເອກະສານ: Download
ການຕໍ່ໜັງສືເດີນທາງ ດ້ວຍລະບົບ ອີເລັກໂຕນີກ。
ຊື່ເອກະສານ: Download
ໜັງສືເດີນທາງແບບທົ່ວໄປ
ຊື່ເອກະສານ: Download
ໃບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ປົກຄອງ。
ຊື່ເອກະສານ: Download
ໜັງມືເດີນທາງທົ່ວໄປ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເຮັດ。
ງານອະລີເລກ: ການເບີ່ງໜັງ
ບາງຄັ້ງ ກໍແມ່ນ ລາຍການທາງ ທີວີ ທີ່ ເຮັດສາລະຄະດີ ກ່ຽວກັບຕ່າງປະເທດ
ຄວາມສາມາດພິເສດ: ສາມາດເວົ້າໄດ້ຫລາຍພາສາ
ເປັນຕົ້ນພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ ພາສາອັງກິດ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາໄທ。
ຄວາມຝັນ: ຕ້ອງການສ້າງໜັງສື!!
ໜັງສື ທີ່ກ່ຽວກັບ ການສ້າງເວັບໄຊ ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ການແປ ໜັງສື ພາສາຕ່າງປະເທດ。
ຢາກມີຄອບຄົວທີ່ອົບອຸ່ນ,ຢູ່ຮ່ວມກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ
ລັກສະນະທົ່ວໄປ: ເປັນຄົນທຳມະດາ
ຮູ້ສືກວ່າ ຕົນເອງ ຄ່ອນຂ້າງ ອ້ວນ。ເປັນໂສດ ແລະ ແກ່ໂຕແລ້ວ ເປັນຄົນມັກຄວາມເປັນອີດສະລະ ມັກຄິດກ່ອນການຕອບໂຕ້
ເພື່ອນ: ການນັ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າ PC ແລະ ອ່ານ ເມລ໌ ຂອງເພື່ອນທີ່ສົ່ງມາ!!(ການຍີ້ມ)ເພື່ອນແທ້ແມ່ນຫາຍາກທີ່ສຸດ
info@web-creative.info  ຕ້ອງການເພື່ອນທັງຍີງແລະຊາຍຫາກບໍ່ລັງກຽດກະລຸນາຕິດຕໍ່ມາໄດ້ຍີນດີເປັນເພື່ອນກັບທຸກຄົນ.Would like some friends to create some works together!日本人の友達も良くなりたいです。ต้องกานเพี่อนไทยด้วย

ກັບໜ້າຫລັກ