ເວັບໄຊ

「ການສ້າງເວັບໄຊແບບງ່າຍ」 ແມ່ນຫົວຂໍ້ໃນການຈັດການສຳມະນາ!

ໃນລະດູພັກຮ້ອນແມ່ນທັງນັກຮຽນນັກສືກສາກໍລ້ວນແຕ່ຊອກຫາປະສົບການໃໝ່ເພື່ອບໍ່ເປັນການເສັຽເວລາ。
ພວກເຮົາຈິ່ງພ້ອມກັນຈັດການສຳມະນາກ່ຽວກັບການສ້າງເວັບໄຊແບບງ່າຍໆຂື້ນເພື່ອທຸກຄົນສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້。
ການຕິດຕັ້ງກໍບໍ່ເປັນເລື້ອງຍາກ、ພຽງແຕ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດເທື່ອທ່ານກໍສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ!!(ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ)

ການສ້າງເວັບໄຊ ແລະ ວິທີການ ການບໍລິການ!!

ເປັນຜົນງານອັນນື່ງທີ່ໄດ້ສ້າງຂື້ນໄວ້!

ຫາກທ່ານຕ້ອງການກໍສາມາດເອົາໄປນຳໃຊ້ໄດ້ໃນລາຄາພຽງແຕ່ 450.900 ກີບ。

ການນຳໃຊ້ ແລະ ການປັບປຸງກກໍງ່າຍ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ທັນທີ。
ຖເາຫາກທ່ານເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາກັບພວກເຮົາ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້。

ອະສັງຄະລິມະຊັບ ພ້ອມກັບການຈັດການ ແລະ ການຄູ້ມຄອງ

ອັນນີ້ກໍແມ່ນ ການປະກອບ ແລະ ປັບປຸງ。
ທ່ານສາມາດເປັນເຈົ້າຂອງເວັບໄຊໄດ້ທັນທີ
ລາຄາຍ່ອມເຍົາ…。ມີທັງທີ່ເປັນ ມືຖື iPhone.
ພຽງແຕ່ 460.900 ກີບ、
ການແກ້ໄຂ ການປັບປຸງກໍງ່າຍ ການນຳໃຊ້ແມ່ນສະດວກສະບາຍຫລາຍ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດໄດ້。
ຫາກທ່ານຕ້ອງການ ກະລູນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້
ຫາກທ່ານ ຊື້ Templates ຈາກທາງພວກເຮົາ。

ພວກເຮົາຮັບປະກັນ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານວິຊາການ ການນຳໃຊ້ແກ່ທ່ານ!

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
ກັບໜ້າຫລັກ

ກັບໜ້າຫລັກ